Snog in

Email:
Pass:

Cymru Pride Wales (CPW)

Cymru PRIDE Wales (CPW) is a small committee founded in early 2012 that is planning future events for the LGBT and wider community within North Wales through fundraising and applying for small grants. All money raised and all proceeds will be going towards paying for the next PRIDE event. North Wales PRIDE will be held between the 5th and 7th of October 2012 at Hendre Hall near Bangor.

Mae Cymru PRIDE Wales yn bwyllgor bychain sydd yn cyfarfod er mwyn trefnu digwyddiadau ar gyfer y gymuned LDHT ac ehangach yng ngogledd Cymru.  Fe wneir hynny drwy godi arian ac ymgeisio am grantiau er mwyn cefnogi ein prif digwyddiad BALCHDER gogledd Cymru. Bydd digwyddiad BALCHDER gogledd Cymru rhwng y 5ed a'r 7fed Hydref 2012 yn Neuadd Hendre ger Bangor.

Committee:

* Cadeirydd / Chair – Carwyn Humphreys

* is-Gadeirydd/ Vice Chair – Dane Rowlands

* Ysgrifenydd / Secretary – Emma Williams

* Trysorydd / Treasurer – Jo Morgan

* Aelod o’r pwyllgor / Committee Member – Shell Waters

* Aelod o’r pwyllgor / Committee Member – Helen Snedker

* Aelod o’r pwyllgor / Committee Member – Tony Peglar

* Aelod o’r pwyllgor / Committee Member – Emma Bailey

Bangor Gwynedd LL57 1NW
http://www.northwalespride.com/