Snog in

Email:
Pass:

(Disarmed) Medi 2011... / September 2011

I weld y bost arlein / to see an online version cliciwch yma / click here

 

Medi 2011 / September 2011  

 

Heddiw, cyhoeddir ein rhaglen tymor yr hydref mwyaf hyd yn hyn, gyda dros 40 o ddigwyddiadau newydd at ddant pawb hyd at y Nadolig. 


Ymwelwch â thudalen Digwyddiadau ar ein gwefan i weld beth sydd ymlaen neu cliciwch yma i lawrlwytho PDF o lyfryn newydd tymor yr Hydref... 

 

 

 

  Gan Bwyll! Don Pascwale 

Sadwrn 17 Medi, 7.30pm  

Neuadd Powis, Prifysgol Bangor


Fersiwn siambr o gampwaith comig Gaetano Donizetti yn y Gymraeg, gan y cwmni opera newydd OPRA Cymru.

Tocynnau: £9/£6 plant ysgol. Ffôn: 01248 382828 neu archebu arlein: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk

 

  Band Pres Jaipur Kawa   

Mawrth 20 Medi, 7.30pm  

Neuadd John Phillips, Prifysgol Bangor


Noson llawn egni a hiwmor gyda band pres heb ei ail, wedi'u cefnogi gan berfformwyr o India gan gynnwys dawnswyr a fakir.

Tocynnau: £12/£10 gostyngiadau. Ffôn: 01248 382828, ymwelwch â Recordiau Cob neu archebu arlein: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk

 

  Ffilm Gwener: City of God   

Gwener 23 Medi, 7.30pm  

Prif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Bangor 


(Brasil 2002) Tyst 18, 130 munud
Cyfarwyddwyr: Meirelles & Lund

Y cyntaf yn ein tymor newydd o Ffilm Gwener sydd wedi'i raglennu gan y gymuned. Hanes dau fachgen yn tyfu i fyny yn Rio de Janeiro sy'n cymryd llwybrau gwahanol: un yn dewis bod yn ffotograffydd, ar llall yn ddeliwr cyffuriau.  

 

Ffôn: 01248 382828 neu archebu arlein: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk. Hefyd ar gael ar y drws.

 

  Un Fach Flewog   

Iau 29 Medi, 7.30pm 

Clwb y Rheilffordd, Bangor 

Sioe glybiau gwallgo' arall gan Eilir Jones. Cynhyrchiad Gymraeg ar gyfer oedolion (18+) gan Theatr Bara Caws.

 

Tocynnau: £7.50/£5 gostyngiadau. Ffôn: 01248 382828 neu archebu arlein: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk.

 

  Luminarium  

Iau 29 Medi-Sul 2 Hydref  

Yr Hen Lain Fowlio, Bangor 

Gosodir strwythur enfawr ar yr Hen Lawnt Fowlio  

gan Architects of Air, gyda drysfa o dwneli o'i fewn i'w archwilio a'ch ysbrydoli. Addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

 

Tocynnau: £3. Prynu ar y drws. Goruchwyliaeth oedolion yn ofynnol.

 

 

Our biggest-ever autumn season is announced today, packed with over 40 new events to suit every taste from now until Christmas.

Visit the What's On page on our website to see the full line up or click here to download a PDF of our new autumn brochure...

 

 

  Gan Bwyll! Don Pascwale  

Saturday 17 September, 7.30pm

Powis Hall, Bangor University

A chamber version in Welsh of Donizetti's comic masterpiece by OPRA Cymru.

 

Tickets: £9/£6 schoolchildren. Phone: 01248 382828 or buy online at: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk.  

 

 

  Jaipur Kawa Brass Band     

Tuesday 20 September, 7.30pm

John Phillips Hall, Bangor University

An evening of amazing energy and humour with a brass band like no other, supported by Indian performers including a fakir and dancers. 

 

Tickets: £12/£10 concessions. Phone: 01248 382828, visit Cob Records or buy online at: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk.  

 

 

  Friday Film: City of God    

Friday 23 September, 7.30pm 

Main Arts Lecture Theatre, Bangor 

(Brazil 2002) Cert 18, 130 mins
Directed by: Meirelles & Lund 

 

The first in our new season of community programmed Friday Films. Two boys growing up in Rio de Janeiro take different paths: one becomes a photographer, the other a drug dealer. 

 

Tickets: £4/£3 concessions. Phone: 01248 382828 or book online at: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk. Also available on the door.

 

  Un Fach Flewog    

Thursday 29 September, 7.30pm 

Railway Club, Bangor 

Another hilarious club show from Eilir Jones. A Welsh language production for an adult audience (18+) from Theatr Bara Caws.  

 

Tickets: £7.50/£5 concessions. Phone: 01248 382828 or buy online at: Mae'r MailScanner wedi canfod ymgais bosibl i dwyllo o/MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r20.rs6.net" www.pontio.co.uk 

 by on:

More by this author

More Previews

Occasional Cinema @Blue Sky - present 'Hunt for the Wilderpeople'

21st March 2017

Occasional Cinema

Blue Sky Bangor

Thurs 23 March 17 Hunt for the Wilderpeople TaikaWaititi New Zealand 2016 101   Adventure/Comedy /Drama

A national manhunt is ordered for a rebellious kid and his foster uncle who go missing in the wild New Zealand bush.

Quirky style and highly individual cast members make for a fascinating study of what life can be like for people on…

read more

Sean Taylor Friday March 17th 2017 @Blue Sky Cafe Bangor

11th March 2017

Friday 17th March 2017  
Sean Taylor  
 
''An absolutely superb guitarist ... reminiscent of John Martyn" Bob Harris, Radio 2

"My main listen today - Springsteen and Taylor are cheering my day...brilliant, stunning songs. Great album.'  Mike Harding

"Sean Taylor is a wonderfully talented modern troubadour whose sincere, thoughtful songs pull you in. I've had the pleasure of sharing the stage with…

read more

Cofnodion/Minutes & Digwyddiadau & Upcoming Events 6.3.17

10th March 2017


View it in your browser. Heddwch a Chyfiawnder Bangor & Ynys Môn Peace and Justice  
 

Cofnodion / Minutes –  6.3.2017

 
1 Feedback
 NHS rally in Rhyl: approx 50 people braved the cold wind to hear warming speeches and heartfelt pleas in defence of the NHS and local government. Congratulations to Rhyl…

read more

PSYLENCE17: Cerdd Byw a Ffilm | Live Music & Films Weekend Finance

10th March 2017Dros dridiau, bydd Pontio yn cyflwyno cerddoriaeth fyw gyda sinema fud. Mae penwythnos ffilm PSYLENCE 2017 yn gyfle i ddathlu gallu unigryw'r sinema i uno cerddoriaeth a delwedd i greu rhywbeth arbennig. Over three days, Pontio's cinema will offer live music co-existing with silent art cinema. PSYLENCE 2017 film weekend aims to celebrate cinema's unique…

read more

Newid Golau/Changing Light People

8th March 2017


Newid Golau / Changing Light Jessica Lloyd-Jones Taith a Sgwrs gyda'r Arlunydd Dydd Sadwrn, 11 Mawrth 11am, 1pm a 3pm Level 0, Pontio, Bangor
Ers haf 2016 mae Jessica wedi bod yn profi gwahanol syniadau ar gyfer gosodiadau ac ymyriadau yn ymwneud â golau. Mae cyfres o weithiau…

read more

UPDATE: the latest Occasional Cinema offering for the Caban in Brynrefail - The Eagle Huntress

7th March 2017

View it in your browser

Winter Season - Caban Brynrefail 2016/17 ****** IMPORTANT*****

Caban is already fully booked for meals and many more have tried to book already.   As I thought, this is one of the films that needs a second showing.
  
Unfortunately our head chef is away this week and I will also need to organize the screening licence, so I can't…

read more

4Square Friday March 3rd 2017

3rd March 2017

Friday 3rd March 2017
  4Square   "Manchester's ferocious folk foursome"  Ferocious folk foursome 4Square is winning fans from all four corners of Europe and beyond. The powerful young quartet has already stormed festivals and venues all across the UK, Canada, Norway, Sweden, The Czech Republic, Greece, and Denmark with their fiery, inventive and virtuosic brand of alternative folk.

4Square’s trademark show features the…

read more

Page: More previews