Snog in

Email:
Pass:

Gwyl Geiriau / Word Fest

 

Hydref 2011 / Autumn 2011 

 Corws Cerddi Conran Mawrth 4 Hydref, 7.30pm
Amgueddfa & Oriel Gwynedd, Bangor
£3 wrth y drws

Cychwynnir Gwyl y Geiriau gyda pherfformiad o waith
y bardd enwog o Fangor, Tony Conran, gan grwp o berfformwyr profiadol ac ymrwymedig i'w waith, Corws Cerddi Conran.  


 ¡Viva la Poesía!   POETRY WALES
Iau 6 Hydref, 7.30pm
Taferna Groegaidd, Bangor
£2 wrth y drws

Dathliad o Ddiwrnod Barddoniaeth (Rhyng-)
Wladol gyda darlleniadau gan Ian Gregson a Carol Rumens. Bydd Rhys Trimble yn cyflwyno barddoniaeth ddwyieithog gyda cherddoriaeth gan Hywel Edwards a Ben Stammers, tra bydd Parking Non-Stop o Ynys Môn yn cyfansoddi ar y pryd gyda beirdd Slofenaidd Ana Pepelnik a Gregor Podlogar. 

   Barddoniaeth Slofenaidd  POETRY WALES
Gwener 7 Hydref, 2pm
Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Am ddim

Trafodaeth ar ddylanwadau rhyngwladol ym marddoniaeth gyfoes Slofenia gyda pedwar bardd ar daith: Marjan Strojan, Barbara Pogacnik, Ana Pepelnik a Gregor Podlogar.

--------------------------------------
Gwener 7 Hydref, 6.30pm
Caffi Blue Sky, Bangor
£2 wrth y drws (yn cynnwys detholiad o gerddi rhydd Slofenia)

Bydd pedwar bardd blaenllaw o Slofenia (Marjan Strojan, Barbara Pogacnik, Gregor Podlogar a Ana Pepelnik), un o leoliadau mwyaf deinamig barddoniaeth Ewrop, yn cyflwyno'u gwaith gyda chyfieithiad Saesneg. 

   POETica   Sadwrn 8 Hydref, 7.30pm
Caffi Blue Sky, Bangor
Am ddim

Mae POETica'n dychwelyd! Bydd y digwyddiad unigryw hwn yn dod a'r gair llafar a llenyddiaeth byw at ei gilydd mewn cyfuniad o slam, y gair llafar a barddoniaeth lafar. Bydd y noson, sydd yn cael ei chynnal gan Dean Nicholls, yn arddangos talentau y beirdd Rob Auton a Deanna Rodger. Hefyd, bydd meic agored i'r rhai sydd am roi cynnig ar saernio cerddi, ynghyd â DJs lolfeydd jazz enwog.  

 
 Diwrnod Barddoniaeth Moelyci    Sul 9 Hydref, 9.30am-4pm
Canolfan Amgylcheddol Moelyci, Tregarth
Am ddim

Rhowch gynnig ar eich sgiliau barddoni gyda diwrnod ymarferol o weithdai hwyliog a pherfformiadau creadigol wedi'i arwain gan feirdd nodedig o Ogledd Cymru gan gynnwys Bardd Preswyl Moelyci, y gwefreiddiol Martin Daws, y bardd reggae chwedlonol Gwyn Parry, yr hudolus Sophie McKeand, a Bardd Plant Cymru 2009-10, yr epilgar Twm Morys
 
 Barddoniaeth o Latfia a Macedonia POETRY WALES
Ar y cyd â Literature Across Frontiers
Mawrth 18 Hydref, 6.30pm
Caffi Blue Sky, Bangor
£2 wrth y drws

Mewn cynllun cyfnewid rhwng dau ddiwylliant Ewropeaidd gwahanol iawn, bydd dau fardd o Latfia (Anna Auzina a Karlis Verdins) a dau o Facedonia (Igor Isakovski a Lidija Dimkovska) yn cyd-ddarllen eu gwaith a'i drafod gyda'r gynulleidfa. 

 

Digwyddiadau  Ymwelwch â thudalen Digwyddiadauar ein gwefan i weld beth arall sydd ymlaen yn ystod yr hydref... 

 

 Conran Poetry Chorus  Tuesday 4 October, 7.30pm
Gwynedd Museum & Art Gallery, Bangor
£3 on the door
 

Celebrated Bangor poet Tony Conran launches WordFest with a polyphonic performance by his dedicated and experienced group of performers, The Conran Poetry Chorus.


 ¡Viva la Poesía!   POETRY WALES
Thursday 6 October, 7.30pm
Greek Taverna, Bangor
£2 on the door

A celebration of (Inter-)National Poetry Day
with readings by Ian Gregson and Carol Rumens. Rhys Trimble will present bilingual poetry with music by Hywel Edwards and Ben Stammers, while Anglesey-based Parking
Non-Stop will improvise with Slovenian poets
Ana Pepelnik and Gregor Podlogar.  
 Slovenian Poetry  POETRY WALES
Friday 7 October, 2pm
Main Arts Building, Bangor University
Free of charge

A discussion of international cross-currents in contemporary Slovenian poetry with four visiting poets: Marjan Strojan, Barbara Pogacnik, Ana Pepelnik and Gregor Podlogar.

--------------------------------------
Friday 7 October, 6.30pm
Blue Sky Café, Bangor
Tickets: £2 on the door (includes free anthology of
Slovenian poetry)

Four leading poets from Slovenia (Marjan Strojan, Barbara Pogacnik, Gregor Podlogar and Ana Pepelnik), one of Europe's most dynamic poetry scenes, present their work with English translation. 

   POETica   Saturday 8 October, 7.30pm
Blue Sky Café, Bangor
Free of charge

POETica returns! This
exclusive event will bring spoken word and live literature together in a fresh blend of slam, spoken word and literary poetry. Hosted by Dean Nicholls, the evening will showcase the lyrical talents of top performance poets Rob Auton and Deanna Rodger. There'll also be an open mic for those wishing to give their wordsmithery a go, plus legendary jazz lounge DJs. It's going to be fabulous!
   Moelyci Poetry Day    Sunday 9 October, 9.30am-4pm
Moelyci Environmental Centre, Tregarth
Free of charge

Try out your poetry skills with a fun, hands-on day of
workshops and creative performances led by distinguished poets from North Wales including Moelyci's Poet in Residence, the electrifying Martin Daws, Anglesey reggae legend Gwyn Parry, the captivating Sophie McKeand, and Welsh children's Poet Laureate 2009-10, the prolific Twm Morys.


 Latvian and Macedonian Poetry    POETRY WALES In association with Literature Across Frontiers
Tuesday 18 October, 6.30pm

Blue Sky Café, Bangor
£2 on the door

In this exchange between two very different European cultures, two poets from Latvia (Anna Auzina and Karlis Verdins) and two from Macedonia (Igor Isakovski and Lidija
Dimkovska) will read their work together
and discuss it with the audience.
 

What's On   Visit the What's On page on our website to see our full line up of autumn events...by on:

More by this author

More Previews

Occasional Cinema @Blue Sky - present 'Hunt for the Wilderpeople'

21st March 2017

Occasional Cinema

Blue Sky Bangor

Thurs 23 March 17 Hunt for the Wilderpeople TaikaWaititi New Zealand 2016 101   Adventure/Comedy /Drama

A national manhunt is ordered for a rebellious kid and his foster uncle who go missing in the wild New Zealand bush.

Quirky style and highly individual cast members make for a fascinating study of what life can be like for people on…

read more

Sean Taylor Friday March 17th 2017 @Blue Sky Cafe Bangor

11th March 2017

Friday 17th March 2017  
Sean Taylor  
 
''An absolutely superb guitarist ... reminiscent of John Martyn" Bob Harris, Radio 2

"My main listen today - Springsteen and Taylor are cheering my day...brilliant, stunning songs. Great album.'  Mike Harding

"Sean Taylor is a wonderfully talented modern troubadour whose sincere, thoughtful songs pull you in. I've had the pleasure of sharing the stage with…

read more

Cofnodion/Minutes & Digwyddiadau & Upcoming Events 6.3.17

10th March 2017


View it in your browser. Heddwch a Chyfiawnder Bangor & Ynys Môn Peace and Justice  
 

Cofnodion / Minutes –  6.3.2017

 
1 Feedback
 NHS rally in Rhyl: approx 50 people braved the cold wind to hear warming speeches and heartfelt pleas in defence of the NHS and local government. Congratulations to Rhyl…

read more

PSYLENCE17: Cerdd Byw a Ffilm | Live Music & Films Weekend Finance

10th March 2017Dros dridiau, bydd Pontio yn cyflwyno cerddoriaeth fyw gyda sinema fud. Mae penwythnos ffilm PSYLENCE 2017 yn gyfle i ddathlu gallu unigryw'r sinema i uno cerddoriaeth a delwedd i greu rhywbeth arbennig. Over three days, Pontio's cinema will offer live music co-existing with silent art cinema. PSYLENCE 2017 film weekend aims to celebrate cinema's unique…

read more

Newid Golau/Changing Light People

8th March 2017


Newid Golau / Changing Light Jessica Lloyd-Jones Taith a Sgwrs gyda'r Arlunydd Dydd Sadwrn, 11 Mawrth 11am, 1pm a 3pm Level 0, Pontio, Bangor
Ers haf 2016 mae Jessica wedi bod yn profi gwahanol syniadau ar gyfer gosodiadau ac ymyriadau yn ymwneud â golau. Mae cyfres o weithiau…

read more

UPDATE: the latest Occasional Cinema offering for the Caban in Brynrefail - The Eagle Huntress

7th March 2017

View it in your browser

Winter Season - Caban Brynrefail 2016/17 ****** IMPORTANT*****

Caban is already fully booked for meals and many more have tried to book already.   As I thought, this is one of the films that needs a second showing.
  
Unfortunately our head chef is away this week and I will also need to organize the screening licence, so I can't…

read more

4Square Friday March 3rd 2017

3rd March 2017

Friday 3rd March 2017
  4Square   "Manchester's ferocious folk foursome"  Ferocious folk foursome 4Square is winning fans from all four corners of Europe and beyond. The powerful young quartet has already stormed festivals and venues all across the UK, Canada, Norway, Sweden, The Czech Republic, Greece, and Denmark with their fiery, inventive and virtuosic brand of alternative folk.

4Square’s trademark show features the…

read more

Page: More previews