Snog in

Email:
Pass:

Recordiau Awen

Wedi ei leoli ym mhentref Pentraeth ar Ynys MÔn. Mewn cyd-weithrediad gyda’n partneriaid, Stiwdio Pandy a Cyhoeddiadau Pandy rydym wedi bod yn creu, recordio, cyhoeddi a rhyddhau cerddoriaeth ers 1996. Er ein bod yn canolbwyntio ar artistiaid Cymraeg, rydym yn derbyn artistiaid o bob iaith a diwilliant.  

--------------------------------------------

Based in the village of Pentraeth on the beautiful Isle of Anglesey. With our partners, Stiwdio Pandy and Cyhoeddiadau Pandy Publishing we have been making, publishing and releasing music since 1996. Although primarily featuring Welsh artistes we accept music from all languages and cultures.

Pentraeth, Anglesey.
http://www.recordiauawen.com